ใบรับรองแพทย์ 5 โรค คืออะไร?
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
05-เม.ย.-2565
ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

          ในปัจจุบันการเข้าทำงานเป็นพนักงาน หรือเข้าศึกษาในสถาบันหลายแห่ง จำเป็นต้องผ่านการตรวจโรคหรือตรวจร่างกายหลายอย่าง เพราะการมีสุขภาพที่ดีและไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มักมีกำหนดไว้ ดังนั้น เมื่อเราผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางต้นสังกัดหรือสถาบันก็จะให้เราไปตรวจร่างกายตามสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ ซึ่งโดยปกติก็จะเป็นโรงพยาบาล หากผู้เข้ารับการตรวจมาพร้อมกับแบบฟอร์มที่มีรายการตรวจจากต้นสังกัดว่าต้องการผลตรวจอะไรบ้าง? ก็จะทำให้แพทย์ตรวจได้ตรงตามความต้องการ แต่ผู้เข้ารับการตรวจบางท่านก็ทราบเพียงแต่ว่า ต้องการตรวจสุขภาพเพื่อให้ได้ “ใบรับรองแพทย์ 5 โรค” ส่วน 5 โรคที่ว่านั้นจะมีโรคอะไรบ้าง? แล้วทำไมต้องตรวจ 5 โรคนี้ ผู้เข้ารับการตรวจอาจจะยังไม่ทราบ

          วันนี้เราจึงมาไขข้อข้องใจให้กระจ่างว่า การขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค นั้น จะต้องตรวจคัดกรองโรคอะไรบ้าง?

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค


ใบรับรองแพทย์ 5 โรค... มีโรคอะไรบ้าง?
          เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ที่ต้นสังกัดต้องการให้เราแสดงใบรับรองแพทย์ 5 โรคนั้น เพราะเขาต้องการการรับรองสุขภาพของเราจากสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ ว่าเรามีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือการทำงาน จนไม่สามารถเรียนหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีความเสี่ยงที่จะแพร่โรคต่างๆ ให้กับผู้อื่น หรือเป็นอันตรายต่อใครๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย 5 โรค ดังนี้

  1. วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ
  2. โรคเท้าช้าง
  3. โรคที่เกิดจากสารเสพติด
  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง
  5. โรคอื่นๆ ที่เรื้อรัง ร้ายแรง หรือมีอาการแสดงอย่างชัดเจนจนเป็นอุปสรรคต่อทำงานหรือการเรียน
อะไรคือมาตรฐานของการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรคกันแน่?
          คำตอบนี้ จะอยู่ที่ต้นสังกัดว่าต้องการผลตรวจแบบไหน เพราะการตรวจ 5 โรคตามที่กล่าวมานั้น แพทย์สามารถตรวจและวินิจฉัยได้ด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และดูอาการเบื้องต้น โดยไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดหรือตรวจปัสสาวะเลย แต่ในบางรายหากต้นสังกัดระบุมาว่า ต้องการผลเลือด ผลปัสสาวะ หรือผลการเอกซเรย์ใดๆ เพื่อยืนยันว่าผู้เข้ารับการตรวจมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การตรวจก็อาจจะแตกต่างไป

          ดังนั้น เพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการตรวจควรทราบหรือขอรายการตรวจและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากต้นสังกัด ว่าต้องการใบรับรองแพทย์ 5 โรค และผลตรวจอะไรอีกบ้าง เพื่อจะได้ตรวจให้ครบถ้วนและมีใบแจ้งผลที่สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประกอบการเข้าทำงานหรือการศึกษาต่อได้


ขอบคุณบทความดีๆ จาก 

นพ วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ
แพทย์ประจำศูนย์ตรวขสุขภาพ
ประจำโรงพยาบาลเปาโล รังสิตปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต