เอกซเรย์ ทำให้เราเห็นอะไรบ้าง?
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
เอกซเรย์ปอด รู้อะไรมากกว่าที่คิด
          การเอกซเรย์ปอด คือ การฉายรังสีเอกซ์ไปที่ส่วนของหน้าอก หรือ ปอด โดยภาพจากการฉายรังสีนั้นจะถูกบันทึกลงในแผ่นฟิล์ม ซึ่งแพทย์จะใช้ในการตรวจวินิจฉัยความสมบูรณ์ของอวัยวะภายใน ทั้งทรวงอก ปอด และโครงสร้างข้างเคียง การเอกซเรย์ปอดจึงเป็นการตรวจอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก เพราะเป็นการตรวจที่ง่ายและสามารถคัดกรองได้เบื้องต้น รวมทั้งรังสีที่ใช้มีปริมาณน้อย


เอกซเรย์แล้วเห็นอะไรบ้างนะ?
          อย่างที่ทราบกันแล้วว่า การตรวจด้วยการฉายรังสีเอกซ์ หรือเอกซเรย์นั้น มีการแสดงผลที่ชัดเจน ช่วยให้เห็นร่องรอยความผิดปกติของส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ปอด : สามารถนำผลเอกซเรย์มาวินิจฉัยถึงโรคและอาการของ ความผิดปกติของปอด วัณโรค, ถุงลมในปอด, อาการปอดบวม, เนื้องอก รวมไปจนถึงมะเร็งปอด
2. หัวใจ : สามารถนำผลเอกซเรย์มาวินิจฉัยถึงโรคและอาการของโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับหัวใจ เช่น ความผิดปกติของหัวใจ ที่ขนาดหรือรูปร่าง ความผิดปกติของหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง
3. กระดูก : สามารถนำผลเอกซเรย์มาวินิจฉัยถึงโรคและอาการของโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับกระดูก เช่น การหัก แตก ร้าว ของซี่โครงและกระดูกสันหลัง การคด งอ ผิดรูปตามธรรมชาติของกระดูก รวมทั้งไปถึงกระดูกไหปลาร้าอีกด้วย

แพคเกจและโปรโมชั่นสำหรับการตรวจด้วยการเอกซเรย์                      ขอบคุณบทความดีๆ จาก

                         นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร
                             รังสีวิทยาวินิจฉัย
                   ประจำโรงพยาบาลเปาโล รังสิต


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต