โรคภูมิแพ้ วิธีรับมือและการป้องกัน เมื่อเป็นแล้ว ควรดูแลตนเองอย่างไร

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่เกิดได้กับคนทุกวัย โดยเฉพาะในเด็ก เริ่มจากอายุ 1-2 เดือน ที่อาจเป็นภูมิแพ้ผิวหนัง พอโตขึ้นประมาณ 2 ขวบ มักเป็นกลุ่มภูมิแพ้อากาศ ส่วนกลุ่มแพ้อาหาร มักแพ้นมวัว ไข่ขาว แป้งสาลี ไปจนถึงกลุ่มอาหารทะเล

โรคภูมิแพ้ วิธีรับมือและการป้องกัน เมื่อเป็นแล้ว ควรดูแลตนเองอย่างไร

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่เกิดได้กับคนทุกวัย โดยเฉพาะในเด็ก เริ่มจากอายุ 1-2 เดือน ที่อาจเป็นภูมิแพ้ผิวหนัง พอโตขึ้นประมาณ 2 ขวบ มักเป็นกลุ่มภูมิแพ้อากาศ ส่วนกลุ่มแพ้อาหาร มักแพ้นมวัว ไข่ขาว แป้งสาลี ไปจนถึงกลุ่มอาหารทะเล

รู้ทันภูมิแพ้ การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง กับ การเจาะเลือดตรวจหาสารแพ้ ต่างกันอย่างไร

รู้ทันภูมิแพ้ การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง กับ การเจาะเลือดตรวจหาสารแพ้ ต่างกันอย่างไร

รู้ทันภูมิแพ้ การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง กับ การเจาะเลือดตรวจหาสารแพ้ ต่างกันอย่างไร

รู้ทันภูมิแพ้ การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง กับ การเจาะเลือดตรวจหาสารแพ้ ต่างกันอย่างไร

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy)

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy) สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาผิดปกติ

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy)

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy) สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาผิดปกติ

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy)

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy) สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาผิดปกติ

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy)

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy) สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาผิดปกติ