พญ.พัสสวรรณ เจตจารุรัชต / Phassawan Jethjarurach, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์