คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
13-พ.ค.-2561
ปัญหากล้ามเนื้อกระดูกและข้อ พร้อมดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กระดูกและข้อ ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่พบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญไม่เพียงเกิดกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่สถิติพบในกลุ่มต่างๆ เป็นจำนวนไม่น้อย เช่น ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ อาจเป็นอุบัติเหตุจากการทำงาน หรืออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา เกิดจากลักษณะการดำเนินชีวิต 

ผู้ที่ใส่รองเท้าส้นสูงยืน หรือเดินเป็นประจำ ผู้ที่ต้องยกของหนักเป็นประจำ หรือผู้ที่นั่งทำงานในอิริยาบถเดิมทั้งวัน ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุความผิดปกติ จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมบุคคลากรที่เอาใจใส่ในทุกรายละเอียดในกลุ่มโรคที่แตกต่างกัน

  1. อาการปวดกล้ามเนื้อ , ออฟฟิตซินโดรม
  2. นิ้วล็อก
  3. อุบัติเหตุจากการทำงานหรือการเล่นกีฬา
  4. โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาอาการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ รวมถึงทีมกายภาพบำบัดที่ร่วมดูแล พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอาการที่เกิดขึ้นในทุกช่วงวัย โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ละเอียดยิ่งขึ้น ส่งผลให้ เพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษามากขึ้น  ซึ่งการตรวจวินิจฉัยและเครื่องมือทางการแพทย์มีดังนี้
  • เอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Computed Radiography: CR)
  • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography: CT)
  • ตรวจภายในข้อโดยการส่องกล้อง (Arthroscopic Examination)
  • ตรวจมวลกระดูก เพื่อดูภาวะกระดูกพรุน(Bone Mineral Density: BMD)
  • ตรวจเลือดเพื่อหาค่าระดับแคลเซียม และระดับวิตามินดี


ฟื้นฟูแบบองค์รวม…โดยทีมสหสาขาเพื่อการดูแลเฉพาะบุคคล 
เรามีการวางแผน รักษา ฟื้นฟูแบบองค์รวม ลดความปวดโดยอุปกรณ์ทางกายภาพ การบริหารร่างกาย รวมถึงเทคนิคทางกายภาพบำบัด ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยการทานยา หรือผ่าตัด ซึ่งมีการวางแผนเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำปรึกษาโดยมุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติเพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลตัวเองที่บ้าน มีการติดตามผลการรักษา พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ดีและเหมาะสม
 
 คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง    โทร. 02 818 9000 ต่อ 240