“เอ็นร้อยหวายอักเสบ “ โรคที่เกิดจากการใช้งานหนัก
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
09-ธ.ค.-2565

“เอ็นร้อยหวายอักเสบ “ โรคที่เกิดจากการใช้งานหนัก

เอ็นร้อยหวายอักเสบ มักเกิดจากการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายหนักๆ  เช่น วิ่ง , กระโดด หรือการเดินมากเกินไป เป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดแรงดึงซ้ำๆ
บริเวณเอ็นหรือที่เกาะของเอ็นที่กระดูกหลังส้นเท้า ทำให้เกิดการอักเสบกลายเป็นโรคเอ็นร้อยหวายอักเสบ ได้ !!


ปัจจัยเสี่ยง เอ็นร้อยหวายอักเสบ
1.อายุที่มากขึ้น ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป
2.ภาวะโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน , ไทรอยด์
3.ยาบางกลุ่ม เช่น การทานยาสเตรียรอยด์ เป็นเวลานานๆ  เป็นต้น


อาการทั่วไปของเอ็นร้อยหวายอักเสบที่พบได้บ่อย
1.มีอาการปวดอย่างรุนแรง หลังการออกกำลังกาย
2.ปวดและบวมบริเวณเหนือส้นเท้า ในขณะที่เดิน หรือเมื่อยืดข้อเท้า
3.รู้สึกตึงตามแนวเอ็นร้อยหวาย มักมีอาการมากตอนเช้าหลังตื่นนอน


วิธีการรักษาเอ็นร้อยหวายอักเสบ สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ แบบผ่าตัด และไม่ผ่าตัด
1.กรณี ไม่ผ่าตัด แพทย์จะทำการประเมินอาการ และให้รับประทานยาตามอาการ งดสวมใส่รองเท้าที่มีส้น และทำกายกายภาพบำบัด เพื่อให้เอ็นร้อยหวายกลับมายืดหยุ่นและแข็งแรงได้ตามเดิม
2.กรณี ผ่าตัด  หากมีการรักษาอาการตามข้างต้นแล้ว ไม่ดีขึ้น ยังคงมีอาการเจ็บเรื้อรัง จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ การรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยนวัตกรรมการส่องกล้อง MIS ก็จะสามารถช่วยได้และได้ผลดีเช่นกัน

เอ็นร้อยหวายอักเสบ เป็นโรคที่เกิดการอักเสบที่ตำแหน่งเอ็นร้อยหวาย โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากที่มีการออกกำลังกายอย่างหนักและใช้งานหนักจนมีการบาดเจ็บและเกิดการอักเสบเรื้อรัง
การรักษาทำได้โดยการเปลี่ยนชนิดการออกกำลังกายที่ใช้เอ็นร้อยหวายลดลงพร้อมกับการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม และพร้อมกับการทำกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธีข้อมูลโดย :
นายแพทย์สร  ตันสุธัญลักษณ์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ (เท้า-ข้อเท้า)
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง