เปลี่ยนประกันสังคม ประจำปี 2566
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
05-ม.ค.-2566
เปลี่ยนสถานพยาบาล “ ประกันสังคม “ ประจำปี 2566
◉   เปลี่ยนง่ายด้วยตนเอง
◉  ไม่ต้องทำเรื่องให้ยุ่งยาก
◉  ปลอดภัยตรวจสอบข้อมูลได้

เปลี่ยนสถานพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคมเป็น รพ.เปาโล พระประแดง
สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ง่ายๆ
ผ่าน 4 ช่องทางคือ
  1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
  2. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านเว็บไซต์ sso.go.th คลิก
  3. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect คลิก iOS , คลิก Android
  4. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่าน LINE Official Account สำนักงานประกันสังคม คลิก         

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  สถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ปี2566
สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 40,000คน
◉  สะดวก..จัดพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกOne Stop Service
◉  วางใจ..ทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาร่วมดูแล
◉  เชื่อมั่น..ด้วยระบบส่งต่อรักษารพ.ในเครือข่าย

เข้าถึง...การรักษา
เครือโรงพยาบาลเปาโลทั้ง4สาขา สามารถรองรับผู้ประกันตนได้ 500,000 คน พร้อมเคียงข้างดูแลสุขภาพภายใต้มาตรฐานบริการเดียวกันซึ่งโรงพยาบาลเปาโล พระประแแดง
พร้อมดูแล...อย่างเข้าใจ ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาตอบสนองคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้เหมาะสมกับอาการ พร้อมแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัย
ตั้งแต่การบ่งชี้ผู้ป่วยรายบุคคล มาตรการทวนสอบและรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย มาตรฐานควบคุมยาและสารน้ำ ด้วยระบบควบคุมคุณภาพของรพ.ชั้นนำ
เครือโรงพยาบาลเปาโล พร้อมดูแลด้วยมาตรฐานการแพทย์โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีการรักษาที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ทุกขั้นตอนพร้อมดูแลคุณ
◉  สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน
◉  เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีตามเงื่อนไขช่วงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
◉  รับบริการทันตกรรมตามสิทธิ์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
◉  ส่วนลดรักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวผู้ประกันตน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
โทร 02-818-9000 ต่อ 203