เปลี่ยนประกันสังคม ประจำปี 2566

เปลี่ยนสถานพยาบาล “ ประกันสังคม “ ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม - 31 มีนาคม 2566