โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
28-พ.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก สาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า HPV (Human Papilloma Virus) มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง หรือการมีเพศสัมพันธุ์ ทำให้เกิด โรคหูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก  มะเร็งช่องปากและลำคอ ถือเป็นอีกโรคร้ายที่มีความน่ากลัว เพราะระยะเวลาการฟักตัวของเชื้อไวรัสยาวนานหลายปี โดยที่ไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนก่อนกลายเป็นโรคมะเร็ง สามารถเริ่มฉีดได้ทั้งในผู้หญิงและในผู้ชายตั้งแต่อายุ  9 ปี

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์
HPV vaccine Gardasil 2 เข็ม 5,500 .-

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์
HPV vaccine Gardasil 3 เข็ม
7,700 .-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
2. การเข้ารับบริการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องรับการฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็ม
และสำหรับผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 3 เข็ม
3. สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563
 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil ( 2 เข็ม ) - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil ( 3 เข็ม ) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร