โปรแกรมลดปวด ออฟฟิศซินโดรม
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
22-ธ.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2565

Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ถือเป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนทำงาน โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศ สาเหตุจากพฤติกรรมการทำงานที่ส่วนใหญ่ต้องทำงานนั่งโต๊ะ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ  และในแต่ละวันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วโมง ทำให้ร่างกายไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อย เกร็งตัวของกล้ามเนื้อ  ส่วนใหญ่มักพบอาการปวดบริเวณ ต้นคอ บ่า ไหล่ สะบัก และหลัง

บอกลา อาการปวดจากออฟฟิศซินโดรม
ช่วยฟื้นคืนคุณภาพชีวิตคนทำงาน

โปรแกรมลดปวด ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

จำนวน 3 ครั้ง ราคา 1,900 บาท
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

ลดอาการปวดคอ
ลดอาการปวดหลัง
ลดอาการปวดไหล่


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรวจได้
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
5. กรณีพบความผิดปกติต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
6.สามารถลงทะเบียนเลือกซื้อโปรแกรมได้ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
7. สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2565
8. เ
งื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาล กำหนด

กรุณานัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้า
แผนกกระดูกและข้อ  โทร. 02 1500 900 ต่อ 5114

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมลดปวด ออฟฟิศซินโดรม (คอ) - +
โปรแกรมลดปวด ออฟฟิศซินโดรม (หลัง) - +
โปรแกรมลดปวด ออฟฟิศซินโดรม (ไหล่) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร