โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Low-dose CT-scan
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
19-พ.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


โรคมะเร็งปอด
มีสาเหตุจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ มักตรวจพบในระยะลุกลามแพร่ไปตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย

เช็กอาการ ข้อบ่งชี้เสี่ยงมะเร็งปอด

 • ไอเรื้อรัง
 • ไอเป็นเลือด
 • มีเสมหะ
 • มีไข้เรื้อรัง
 • เสียงแหบ
 • หายใจไม่สะดวก
 • เจ็บหน้าอก
 • เหนื่อยง่าย
 • น้ำหนักลด


โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
Low-dose CT-scan

2,900 บาท
รวมค่าแพทย์และค่าบริการ

 • มีปริมาณรังสีน้อย เมื่อเทียบกับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (CT-Chest)
 • คัดกรอง ก้อนเนื้อขนาดเล็กที่ X-ray ตรวจไม่พบ
 • ตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่ลุกลามเข้าไปทำลายเนื้อปอดได้ตั้งแต่ระยะแรก
 • แสดงผล โครงสร้างของปอด ตั้งแต่เนื้อปอด


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว
 2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
 3. การเข้ารับบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจแพทย์ ผู้เข้ารับบริการต้องผ่านการประเมินโดยแพทย์ก่อนเท่านั้น
 4. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
 5. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ /สามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรม
 6. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565  
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด บทความตรวจสุขภาพ