วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
14-ก.พ.-2565 ถึง 31-ส.ค.-2565

Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


ไข้หวัดใหญ่
 สาเหตุการติดเชื้อไวรัส อย่างเฉียบพลัน สามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอย่างง่ายดายเกิดตลอดทั้งปีทั่วโลกและอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดอักเสบ และอาจทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่เดิมร้ายแรงขึ้น เช่น หัวใจล้มเหลว เบาหวาน โดยจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งในปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้แล้ว ทำให้ช่วยลดความเสี่ยง ความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้


กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน

- เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน – 5 ปี
- ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี
- สตรีมีครรภ์
- ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคไต
- ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
- ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม


ฉีดก่อน ป้องกันก่อน
พร้อมดูแล ปกป้องคุณ และคนที่ห่วงใย...
ช่วยสร้างเกราะเสริมภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยง ความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วย


 
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2022
สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 1 เข็ม  790 .-
 


 
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขเข้ารับบริการได้
3. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order)
     ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการ
4. กรุณาระบุ และตรวจสอบสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. กรณีมีความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
6. สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม  2565
7. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 สิงหาคม  2565
8. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900

วิธีการสั่งซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (ผู้ใหญ่) - +
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เด็ก) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร