Basic Check up โปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีน สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ ไทยสมุทรประกันชีวิต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
24-ก.พ.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566

โรงพยาบาบาลเปาโล เกษตร ร่วมกับไทยสมุทรประกันชีวิต มอบสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ ด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อรู้เท่าทันความผิดปกติที่แอบซ่อนอยู่ภายในร่างกาย ช่วยให้รู้ทันความเสี่ยงของการเจ็บป่วยได้ไว สามารถเตรียมแผนรักษาได้ทันท่วงที พร้อมปกป้องเสริมภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เพราะไข้หวัดใหญ่ เป็นสาเหตุการติดเชื้อไวรัส อย่างเฉียบพลัน สามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอย่างง่ายดายเกิดตลอดทั้งปีทั่วโลกและอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดอักเสบ และอาจทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่เดิมร้ายแรงขึ้น เช่น หัวใจล้มเหลว เบาหวาน โดยจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งในปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้แล้ว ทำให้ช่วยลดความเสี่ยง ความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้


เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ ไทยสมุทรประกันชีวิต

Basic Check up โปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีน

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic Check up  พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนบน  ราคา 2565.-
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic Check up  พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนล่าง  ราคา 2565.-
  • โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  1 เข็ม ราคา 790.-รายการตรวจสุขภาพBasic Check up 
พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนบน 


Basic Check up 
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง 

    ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

Physical Examination

    ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC

    ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar

    ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol

    ตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride

    ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

HDL

    ตรวจระดับไขมันในเลือด

LDL- Cholesterol (Direct)

    ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine

    ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT(ALT)

    ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT(AST)

    ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Alkaline Phosphatase

    ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N

    ตรวจหากรดยูริกในเลือด

Uric Acid

    เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่

Chest X-ray

    ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG

    ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้อง ส่วนบน

Ultrasound Upper Abdomen

 

    ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้อง ส่วนล่าง

Ultrasound Lower Abdomen

 

    ตรวจปัสสาวะ

Urine Examination

    ตรวจประเมินระดับการมองเห็น

VA

    คูปองอาหาร

Complimentary Voucher

    ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ

Medical Check Up Report

    ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge - OPD

ราคาเหมาจ่าย 

2,565

2,565
คลิก >> เพื่อ ตรวจสอบสิทธิ์ สำหรับลูกค้าสมาชิก OCEAN CLUB 


 https://www.ocean.co.th/about-oceanlife/promotion/paolo-hospital-heathcheck

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  3. ผู้เข้ารับบริการแสดงบัตรประชาชน บัตรประกันสุขภาพ หรือหน้าจอ Ochi Coin ยื่นตรวจสอบรับสิทธิ์ที่จุดลงทะเบียน (กรณีใช้ Ochi Coin ในการแลกรับสิทธิ์ ต้องมีจำนวน Ochi Coin  ครบตามที่กำหนด)
  1. กรณีมีความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
  2. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
  3. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด