โรงพยาบาบาลเปาโล เกษตร ร่วมกับ AIA Prestige
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-เม.ย.-2565 ถึง 28-ก.พ.-2566

โรงพยาบาบาลเปาโล เกษตร ร่วมกับ AIA Prestige มอบสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ ด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อรู้เท่าทันความผิดปกติที่แอบซ่อนอยู่ภายในร่างกาย ช่วยให้รู้ทันความเสี่ยงของการเจ็บป่วยได้ไว สามารถเตรียมแผนรักษาได้ทันท่วงที พร้อมปกป้องเสริมภูมิคุ้มกันห่างไกลโรค ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่


รายการตรวจสุขภาพ AIA Prestige Club Classic Package

C1*

ตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการมาตรฐาน

C2*

ตรวจเมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม

C3*

ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน

C4

ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง

C5

ตรวจภายในสตรี (Ultrasound Lower Abdomen + PV & Thin Prep / Pap Smear)C7 


 

ตรวจฟัน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ (อายุต่ำกว่า 12 ปี)

ตรวจฟัน ขัดฟัน และขูดหินปูน (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

*** ตรวจสุขภาพแพคเกจ Classic C1-C3 เลือกรับเพิ่ม 1 รายการ
โปรแกรมอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน หรือ ส่วนล่าง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


รายการตรวจสุขภาพ AIA Prestige Club Silver Package

S1*

ตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการมาตรฐาน และ EST

S2

ตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการ และ U/S Whole abdomen

S4

ตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการมาตรฐาน และ Ultrasound Lower Abdomen + PV & Thin Prep / Pap Smear

S5*

ตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการมาตรฐาน และ Mammogram + U/S Breast

S6

ตรวจค้นหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก (Ultrasound Lower Abdomen , Mammogram + U/S Breast , PV & Thin Prep / Pap Smear ,) S7 


 


 

ตรวจฟัน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ (อายุต่ำกว่า 12 ปี)

ตรวจฟัน ขัดฟัน และขูดหินปูน (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (อายุต่ำกว่า 12 ปี)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

*** ตรวจสุขภาพแพคเกจ Silver S1,S5 เลือกรับเพิ่ม 1 รายการ
โปรแกรมอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน หรือ ส่วนล่าง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรกำนัลตรวจสุขภาพตัวจริง
  2. กรณีลูกค้าไม่มีบัตรกำนัลเนื่องจากทำสูญหายหรือลืมนำบัตรกำนัลมาและประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ให้ลูกค้าติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า AIA เพรจทีส ทุกวัน ในเวลา 08.00-20.00 น. เบอร์โทร 02 353 8900
  1. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ไม่เข้าร่วมโปรแกรมตรวจ Classic Package C6, C8 / Silver Package S3, S8, S9, S10
  2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ 02 1500 900 ต่อ 5129 ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
  1. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566
  2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด