ศูนย์สุขภาพเด็ก
06-พ.ค.-2561
มั่นใจ คลายความกังวล…ทีมกุมารแพทย์ที่พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง
เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพร้อมเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพรอบด้านทั้งที่โรงพยาบาล ที่โรงเรียน และที่บ้าน ด้วยการบริการด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในกระบวนการรักษา ทั้งในด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ไปจนถึงการป้องกันโรคที่ถูกต้องและเสริมภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนอีกทั้งตรวจรักษาและติดตามอาการป่วย โดยทีมกุมารแพทย์ พร้อมทั้งทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สำหรับการดูแลเด็กโดยตรง
ตรวจรักษา ป้องกัน ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก...พร้อมให้บริการ

🩺  คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
 💉 โปรแกรมฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันตามช่วงวัย

 🩺บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพออกใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษา
 🩹บริการดูแลรักษากรณีได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน คลินิกส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ
🦷 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
🩸 ตรวจคัดกรองภาวะซีดหรือภาวะโลหิตจางในเด็ก
📏
ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาสุขภาพและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัย


วิดิโอสำหรับน้อง ๆ หนูๆ


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก อาคาร B ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5121
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset