ศูนย์สุขภาพเด็ก
06-พ.ค.-2561
มั่นใจในความปลอดภัย…กุมารแพทย์ที่พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง
เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพร้อมเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพรอบด้านทั้งที่โรงพยาบาล ที่โรงเรียน และที่บ้าน ด้วยการบริการด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในกระบวนการรักษา ทั้งในด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ไปจนถึงการป้องกันโรคที่ถูกต้องและเสริมภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนอีกทั้งตรวจรักษาและติดตามอาการป่วย โดยทีมกุมารแพทย์ พร้อมทั้งทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สำหรับการดูแลเด็กโดยตรง
ตรวจรักษา ป้องกัน ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

คลินิกกุมารเวช

  •  โปรแกรมฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันตามช่วงวัย
  •  บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพออกใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษา
  •  บริการดูแลรักษากรณีได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน คลินิกส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 150 0900 ต่อ 5121, 5250