โปรแกรมวัคซีนเหมาจ่ายสำหรับเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
14-พ.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
โปรแกรมวัคซีนสำหรับเด็ก
ในปัจจุบันวัคซีนมีหลากหลายชนิด ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ตามอุบัติการณ์ของโรคต่างๆ  เนื่องจากโรคระบาดต่างๆ ได้มีการพัฒนาการตัวเองอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลาดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด  คือ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกับเด็กๆ  ซึ่งร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกัน  เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่อาจเกิดกับลูกน้อย

สำหรับวัคซีนในประเทศไทยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
วัคซีนพื้นฐาน  เป็นวัคซีนที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับตามช่วงอายุที่เหมาะสม  เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันโรค
วัคซีนทางเลือก หรือ วัคซีนเสริม  เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมปกป้องให้ครอบคลุมความเสี่ยงของการป่วยด้วยโรคที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน มีอัตราการป่วยสูงในเด็กเล็ก เช่น วัคซีนโรต้า วัคซีนไอพีดีโปรแกรมวัคซีนทางเลือก

โรคท้องร่วง จากเชื้อไวรัสโรต้า (Rota)

เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วง ที่เกิดขึ้นได้บ่อยสำหรับเด็กเล็กในช่วงก่อนอายุ 5 ปี โดยมีไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุสำคัญ มีการระบาดตลอดทั้งปีและพบมากในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านการสัมผัส หยิบจับสิ่งของต่าง ๆ เช่น การดื่มนม น้ำ ขนม หรือแม้ต่อของเล่น ที่มีการปนเปื้อน

รายการ

จำนวน

ราคาเหมาจ่าย

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (13 สายพันธุ์)

Rotarix

2 Dose

2,200

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (10 สายพันธุ์)

Rotataq

3 Dose

2,400

 
โรคปอดบวม หรือโรคไอพีดี (IPD)

เป็นอีกโรคติดเชื้อชนิดรุนแรง สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย “นิวโมคอคคัส” ติดต่อกันได้ง่ายคล้ายไข้หวัด สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง ความรุนแรงสูงสุดอาจทำให้ผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี มีความเสี่ยงสูงของการติดเชื้อ เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายยังคงมีน้อย

รายการ

จำนวน

ราคาเหมาจ่าย

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (13 สายพันธุ์)

Prevnar

3 เข็ม

7,990

4 เข็ม

9,990

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (10 สายพันธุ์)

Synflorix

3 เข็ม

6,000

4 เข็ม

8,000


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
2.สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
3.เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ศูนย์สุขภาพเด็ก
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5121
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
  
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมวัคซีน HAPPY CHILD 1 - +
โปรแกรมวัคซีน HAPPY CHILD 2 - +
โปรแกรมวัคซีน HAPPY CHILD 3 - +
โปรแกรมวัคซีน HAPPY CHILD 4 - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคโรต้า Rotarix ( 2 Dose ) - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคโรต้า Rotataq ( 3 Dose ) - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar13 ( 3 เข็ม ) - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar13 ( 4 เข็ม ) - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Synflorix ( 3 เข็ม ) - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Synflorix ( 4 เข็ม ) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร