ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ป้องกันได้อย่างไร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
13-ก.ค.-2565


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


โรคไข้หวัดใหญ่
 สาเหตุจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza)  มีอยู่ด้วยกัน 4 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ เชื้อไวรัสสายพันธุ์ Aมีแบ่งย่อย 2 ตระกูล คือ H1N1 และ H3N2 และสายพันธุ์ B มีแบ่งย่อย 2 ตระกูล คือ Yamagata, Victoria ถือเป็นโรคติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่าน การไอ จาม หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัส เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัว 1 3 วัน สามารถรักษาได้ด้วยการให้ยาต้านไวรัส เพื่อลดระยะเวลาที่เป็นและลดความรุนแรง ได้แก่ กลุ่ม neuraminidase inhibitor เช่น ยา oseltamivir, zanamivir และ peramivir หรือกลุ่ม endonuclease inhibitor เช่น ยา baloxavir และกลุ่ม adamantanes เช่นยา amantadine และ rimantadine โดยให้ภายใน 48 ชั่วโมง

ไข้หวัดใหญ่

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

 1. มีไข้สูง
 2. ปวดหัว
 3. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 4. อ่อนเพลีย
 5. ไอ มีน้ำมูก
 6. คลื่นไส้
 7. เจ็บคอ

อาการจะเป็นมากใน 3 วันแรก หลังจากนั้นอาการจะเริ่มดีขึ้น โดยหายสนิทอาจใช้เวลา 10-14 วัน แต่ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป อาจใช้เวลานานกว่านี้ ซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ ปอดอักเสบ  รวมถึงภาวะแทรกซ้อนระบบอื่นๆ สามารถนำไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตได้ ในกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่

 1. เด็กเล็ก อายุ  6 เดือน 5 ปี
 2. ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี
 3. สตรีมีครรภ์
 4. ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
 5. ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 6. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม
 7. ผู้ป่วยโรคหัวใจ
 8. ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  หรือโรคหอบหืด
 9. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 10. ผู้ป่วยโรคไต
 11. ผู้ป่วยโรคหลอดสมอง หรือลมชัก
 12. ผู้ที่ได้รับยากดภูมิ หรือสเตียรอยด์จากโรคภูมิคุ้มกันตัวเอง
 13. ผู้ป่วยโรคตับแข็ง

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทางเลือกเพื่อการปกป้องและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ไม่สามารถทำให้ก่อเกิดโรคได้ สามารถนำมาผ่านกระบวนการและผลิตเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยป้องกันการเกิดโรคไข้ใหญ่ และลดความรุนแรงของโรคเมื่อเจ็บป่วย

สามารถฉีดได้ตลอดทั้งปี แนะนำฉีดปีละ 1 ครั้ง ในผู้ที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป  ซึ่งสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของสายพันธุ์ไวรัสที่บรรจุในวัคซีน ให้เป็นไปตามคาดการณ์สายพันธุ์เชื้อไวรัสที่มีแนวโน้มระบาดในแต่ละช่วงปีนั้นๆ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มีกี่ชนิด

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2 ชนิด ได้แก่

1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์
เชื้อไวรัสสายพันธุ์ A ตระกูล H1N1 และ H3N2 และสายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata หรือ
Victoria

 

2. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ได้แก่
เชื้อไวรัสสายพันธุ์ A ตระกูล H1N1 และ H3N2 และสายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata, Victoria

 

ฉีดวัคซ๊นป้องกันไข้หวัดใหญ่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร
1.
ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
2.
หากมีไข้ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน
3.
หากมีประวัติแพ้วัคซีน หรือไข่ไก่ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
4.
หลังเข้ารับการฉีดวัคซีน อาจพบอาการปวดบวมแดง บริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดเมื่อยไม่สบายตัว ถือเป็นอาการปกติที่สามารถพบได้ โดยอาการจะหายไปได้เองภายใน 7 วัน

บทความโดย
นพ.สมฤกษ์ อินจันทร์

อายุรแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900