ภูมิคุ้มกัน สำคัญต่อลูกน้อยอย่างไร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
21-ก.ย.-2566

ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นกลไกการทำงานของร่างกายระบบหนึ่ง ที่เป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่ทำหน้าที่ป้องกันหรือต่อต้านไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายหรือเกิดการติดเชื้อจากเชื้อโรคเหล่านั้น หากร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะลดโอกาสการติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ ทั้งนี้หากภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติร่างกายจะไม่แข็งแรงติดเชื้อได้ง่าย มีผลต่อการใช้ชีวิตในประจำวัน รวมถึงการเรียนรู้และการจดจำ

การเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก

เราสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ตั้งแต่แรกเริ่มได้เลย คือ การให้ลูกกินนมแม่ เพราะนมแม่ ถือเป็นวัคซีนหยดแรกของลูก มีประโยชน์และภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคมากมาย นอกจากนี้การให้ลูกรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย รวมถึงวัคซีนเสริมก็มีความสำคัญ การเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ช่วยเพิ่มวัคซีนทางใจที่แข็งแรงให้กับลูก ดูแลให้ลูกได้วิ่งเล่นอย่างอิสระอย่างน้อยวันละ 3 ชม. กินอาหารอย่างหลากหลายที่มีประโยชน์ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 


การดูแลสุขภาพเพื่อ ป้องกันภูมิคุ้มกันทำงานงานผิดปกติ

1.รักษาความสะอาด

สอนลูกล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี เว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน (ในเด็กอายุมากกว่า 2 ปี)

2.การนอนหลับพักผ่อน

เด็กควรนอนหลับพักผ่อนตามจำนวนชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมของเด็กแต่ละช่วงวัย เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี

3.การเคลื่อนไหวร่างกาย

เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ควรได้ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/วัน

4.กินอาหารที่มีประโยชน์

ควรกินอาหารตามวัยอย่างเหมาะสม ปรุงสุกใหม่ ได้รับสารอาหารเพียงพอหลากหลาย รวมถึงกินผัก ผลไม้ และนม

 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5121
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset