เช็คลิสต์ สังเกตอาการ ลองโควิด (Long COVID)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
11-ม.ค.-2567

เช็คลิสต์ สังเกตอาการ ลองโควิด (Long COVID)

          อาการลองโควิด (Long COVID) คือ ภาวะของผู้ที่หายจากโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว แต่มีอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่กับร่างกายหรืออาการบางอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ถึงแม้จะเข้ารับการรักษาจนเชื้อโควิดหายจากร่างกายแล้วก็ตาม โดยอาการในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน สามารถเกิดขึ้นกับส่วนใดของร่างกายก็ได้ เช่น ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น


long covid

อาการลองโควิด (Long COVID) ปัญหาสุขภาพที่ต้องเจอ หลังหายป่วยจากโควิด-19 มีอาการที่สามารถพบได้ คือ 

1. เหนื่อยง่าย
2. หายใจไม่อิ่ม
3. อ่อนเพลีย
4. นอนไม่หลับ
5. ท้องเสีย ท้องอืด
6. ความจำไม่ดี ขาดสมาธิ
7. วิตกกังวล ซึมเศร้า เครียด
8. ปวดเมื่อยตามตัว ปวดตามข้อ กล้ามเนื้อไม่มีแรง
9. คลื่นไส้ อาเจียน
10. น้ำมูก
11.ไอ จาม

 

การรักษาอาการลองโควิด (Long COVID)

          เมื่อพบว่าร่างกายมีอาการผิดปกติแปลกไปจากเดิม แนะนำพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยอาการหาสาเหตุในทันที พร้อมวางแผนการดูแลรักษาฟื้นฟูปัญหาสุขภาพได้อย่างตรงจุด

          ซึ่งแผนการรักษานั้นจะเป็นการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล
โดยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยเลือกวิธีรักษาให้อย่างเหมาะสม 
เพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา ดังนั้นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการลองโควิด คือ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมีแนวทางเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลดความเสี่ยงของการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายด้วยการล้างมือบ่อยๆ ทุกครั้งที่มีการหยิบจับสัมผัสสิ่งต่าง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังการเข้าห้องน้ำ

 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset