สัญญาณเตือน...มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
02-ส.ค.-2565
สัญญาณเตือน...มะเร็งกระเพาะอาหาร
(Gastric cancer)


        มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer) เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการทำงานของกระเพาะอาหาร สามารถลุกลามกระจายไปสู่อวัยวะอื่นได้ อาทิ ลำไส้ ตับ ตับอ่อน ต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น โดยมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นก่อเกิดโรคที่หลากหลาย

1. ประวัติป่วยเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร จากการได้รับเชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori)
2. มีประวัติป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อน
3. ประวัติป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารของบุคคลในครอบครัว
4. การรับประทานอาหารหมักดอง เค็ม
5. รมควันการสูบบุหรี่
6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
7. การไม่ทานผักผลไม้

ปวดท้อง

ลักษณะอาการที่แสดงโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 

1. อาหารไม่ย่อย หรือรู้สึกไม่สบายท้อง
2. แสบร้อนบริเวณหน้าอก
3. ท้องอืดหลังรับประทานอาหาร
4. น้ำหนักตัวลดลง
5. มีเลือดปนในอุจจาระ
6. อาเจียน หรืออาเจียนเป็นเลือด
7. คลื่นไส้
8. เบื่ออาหาร
9. อ่อนเพลีย

วิธีการรักษา โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 

         อย่างไรก็ตามโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรกมักไม่แสดงอาการที่เด่นชัด แต่มักถูกตรวจพบโดยการตรวจคัดกรองสุขภาพจาก การส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy) และสามารถผ่าตัดขณะส่องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อทำการรักษาได้ทันที เพื่อป้องกันการลุกลามสู่อวัยวะข้างเคียงเพิ่มโอกาสในการรักษาหายใด้สูง

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร

        มะเร็งในกระเพาะอาหาร ระยะลุกลามแพร่กระจาย จำเป็นต้องได้รับการรักษาตามลักษณะอาการของโรคมะเร็ง เช่น การทำเคมีบำบัด หรือการทำคีโม (Chemotherapy) การฉายรังสี (radiotherapy) ก่อนการผ่าตัดเพื่อรักษาตามลำดับโดยแพทย์จะวางแผนเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ตามผลการวินิจฉัยอาการป่วยและระดับความรุนแรงซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

การป้องกันและการดูแลสุขภาพ

        การใส่ใจดูแลสุขภาพพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การบริหารจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีการปรุงแต่งและแปรรูป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เช่นนี้อย่างสม่ำเสมอก็ช่วยให้มีสุขภาพดีลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้

        นอกจากนี้การหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายแม้เพียงเล็กน้อย เช่น อาการปวดท้อง ท้องอืด แน่นน้อง อาหารไม่ย่อย เป็นต้น ไม่ปล่อยผ่านอาการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้น รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอาการหาสาเหตุที่ชัดเจน

        ซึ่งในบางครั้งอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่อาจเป็นเพียงโรคทั่วไปที่สามารถรักษาได้ เช่น กระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน แผลในกระเพาะอาหาร แต่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจกลายเป็นโรคเรื้อรัง และเป็นปัจจัยเสี่ยงในการก่อเกิดโรคได้ในอนาคต

        รวมทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ที่มีประโยชน์ในการตรวจค้นหารอยโรค และความผิดปกติอื่นที่แอบซ่อนก่อนร่างกายแสดงอาการในระยะลุกลามรุนแรง ช่วยให้สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพ และรักษาหากเจ็บป่วยได้ในทันทีเพิ่มโอกาสในการรักษาหายได้สูง


บทความโดย
นพ.อมรนิวิษฐ์ กนกวรรณวิมล
อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร