มะเร็งเต้านม ตรวจเจอไว รักษาได้
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
24-มิ.ย.-2565


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


โรคมะเร็งเต้านม
สาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิง และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในเต้านม สามารถลุกลามแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงผ่านระบบทางเดินน้ำเหลือง เมื่อระยะเวลาการดำเนินของโรคที่เพิ่มขึ้น


สัญญาณเตือนอาการผิดปกติที่ควรสังเกต

 •  คลำพบก้อน ไตแข็งผิดปกติในเต้านม หรือบริเวณรักแร้
 • หัวนมดึงรั้งผิดปกติ
 • หัวนมบุ๋ม เป็นแผล
 • มีน้ำเหลือง หรือของเหลวสีคล้ายเลือดไหลออกมา
 • เต้านมมีขนาด และรูปร่างผิดปกติ
 • มีอาการเจ็บเต้านม
ปัจจัยเสี่ยง
ที่ทำเกิดมะเร็งเต้านม

 • อายุที่มากขึ้น
 • ความอ้วน
 • ความเครียด
 • การดื่มแอลกฮอล์ หรือการสูบบุหรี่
 • ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในครอบครัว
 • ได้รับฮอร์โมน หรือยาคุมกำเนิดเป็นระยะเวลานาน


การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ตรวจพบไว เพิ่มโอกาสในการรักษา

โรคมะเร็งเต้านม สามารถลดความเสี่ยงของการป่วย ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม (Breast Ultrasound) และการตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) ช่วยให้รู้เท่าทันความผิดปกติความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย สามารถวางแผนการรักษาได้รวดเร็ว ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม เพื่มโอกาสในการรักษาหายได้สูง


การรักษามะเร็งเต้านม

ในปัจจุบันวิธีการรักษามะเร็งเต้านมมีหลากหลาย โดยพิจารณาจากระยะการดำเนินของรอยโรค ควบคู่กับความพร้อมในด้านสุขภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ซึ่งแพทย์ผู้ทำการรักษาจะวางแผนวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย ได้แก่

 1. การผ่าตัด
 2. การฉายรังสี
 3. การใช้ยาต้านฮอร์โมน
 4. การใช้เคมีบำบัด (คีโม)
 5. การใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะ


คลิก...ตารางแพทย์ออกตรวจ

บทความโดย
พญ.นปภา ฉายอำพร ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900