ภาวะพังผืดของตับ และภาวะตับแข็ง  (Liver fibrosis and cirrhosis)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
04-เม.ย.-2564
ภาวะพังผืดของตับ เกิดจากการที่ตับได้รับอันตรายจากภาวะต่างๆ เป็นระยะเวลานาน จนทำให้เกิดการอักเสบ เรื้อรัง ทำให้เกิดการสร้างพังผืดตามมา หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการตรวจวินิิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง จะทำให้เกิด
ภาวะตับแข็งในที่สุด โดยผู้ป่วยกลุ่มมีลักษณะอาการหลากหลายขึ้นกับระยะและความรุนแรงของโรค ได้แก่เบื่ออาหาร ดีซ่าน น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ปวดท้อง ท้องมาน ตัวบวม ระบบประสาทผิดปกติ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น
ระดับความรุนแรงของภาวะพังผืดในตับ แบ่งออกเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์ METAVIR ได้แก่
F0 = ไม่มีพังผืด

F1 = พังผืดเล็กน้อย

F2 = พังผืดระดับกลางและมีนัยสำคัญ

F3 = พังผืดระดับรุนแรง
F4 = ตับแข็ง

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะนี้ คือ
1. ไวรัสตับอักเสบเรื้อรังชนิด B และ C
2. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3. ภาวะไขมันพอกตับในกระบวนการวินิจฉัย แพทย์จะทำการซักประวัติสุขภาพ ตรวจร่างกายร่วมกับตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันในเลือด และการทำงานของตับ นอกจากนี้เพื่อความละเอียดแม่นยำในการวินิจฉัยมากที่สุดนั้น สามารถตรวจประเมินภาวะไขมันพอกตับ เพราะภาวะนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะพังผืดของตับตามมา และตรวจระดับภาวะพังผืดของตับ ซึ่งสำคัญมากในการบอกภาวะอักเสบของตับ โดยการอัลตร้าซาวด์ช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่ีชนิดพิเศษ (Ultrasound Elastography) ซึ่งมีความปลอดภัย ไร้รังสีอันตราย และใช้ระยะเวลาไม่นาน

บทความโดย นายแพทย์ ศิริิชัย บุญชิต
แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiologist)ประจำโรงพยาบาลเปาโล เกษตร


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset