ผู้หญิงกับปัญหาโรคนรีเวช
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
21-ก.ย.-2566

ผู้หญิงกับปัญหาโรคนรีเวช
ผู้หญิงส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยกลุ่มอาการ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง , ประจำเดือนผิดปกติ, คลำเจอก้อน
การตรวจหาสาเหตุของอาการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยาก สูตินรีแพทย์สามาร
ถภายในหรือการทำอัลตร้าซาวด์
จนได้รับการวินิจฉัยในกลุ่มโรคต่าง ๆ อาทิ เยี่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เนื้องอกในโพรงมดลูก หรือถุงน้ำรังไข่
โรคต่าง ๆ เหล่านี้สามารถผ่าตัดรักษาได้

การผ่าตัดผ่านกล้องกลุ่มโรคนรีเวช Laparoscope Surgery

เทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก การผ่าตัดโรคนรีเวชที่เกิดขึ้น
ในบริเวณอุ้งเชิงกราน รังไข่ มดลูก ท่อนำไข่และบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งแนวทางการรักษาต้องให้ความสำคัญนอกจากชนิดของโรค ปัจจัยด้านอายุ
ยังต้องใส่ใจถึงรายละเอียดความต้องการมีบุตรในอนาคต ซึ่งโรคนรีเวชต่าง ๆ
สามารถใช้การผ่าตัดผ่านกล้องได้เช่นเดียวกัน

            - โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่
     -
 เนื้องอกที่รังไข่และมดลูก
     - 
กลุ่มโรคมะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่
     - ตั้งครรภ์นอกมดลูก
     - 
การรักษาโรคกลุ่มผู้มีบุตรยาก เช่น การตัดท่อนำไข่
     - 
การรักษาโรคในโพรงมดลูก
     - 
การทำหมัน

ปัจจุบันการผ่าตัดได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องแผลผ่าตัด และระยะเวลาพักฟื้นอีกต่อไป
ให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกรายละเอียดของผู้หญิง
                                                                                                               


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420 
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset