การคัดกรองสุขภาพตาในเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
05-ก.ย.-2565
การคัดกรองสุขภาพตาในเด็ก

          ตา เป็นอวัยวะหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้งห้า ในด้านการมองเห็นที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กในทุกช่วงอายุ ซึ่งตาจะเป็นอวัยวะที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากในช่วงสิบปีแรกของชีวิต จึงเป็นที่มาของการที่สมาคมจักษุแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดทำแผนการคัดกรองสุขภาพตาในเด็ก หรือที่เรียกว่า American Academy of Pediatrics vision screening guidelines ที่ แบ่งการคัดกรองสุขภาพตาในเด็กออกเป็น 4 ช่วงอายุ ดังนี้

        1. ช่วงแรกเกิด

        2. ช่วงอายุ 6 เดือนถึง 12 เดือน
        3. ช่วงอายุ 3-5 ขวบ
        4. ช่วงอายุหลัง 5 ขวบ

ตรวจสุขภาพตาในเด็ก

ทำไมการตรวจสุขภาพตาในเด็กจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
     
          การคัดกรองสุขภาพตาในเด็ก จะช่วยทำให้ตรวจพบและแก้ไขปัญหาตาในเด็กได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยปัญหาทางตาในเด็กที่มักพบมาก คือ ปัญหาสายตาผิดปกติ ปัญหาตาเข ตาเหล่ และปัญหาตาขี้เกียจ ซึ่งหากเราสามารถตรวจพบได้อย่างทันท่วงที จะทำให้เราสามารถรักษาการมองเห็นของเด็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะในบางโรค เช่น ภาวะตาขี้เกียจ หากมารักษาตอนอายุหลังสิบปีไปแล้ว การกลับมาของการมองเห็นอาจไม่สามารถกลับมาได้อย่างเดิม

บทความโดย
นายแพทย์วิทวัส ทรัพย์ธนากร
จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกหู ตา คอ จมูก
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5255

Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset