หัวใจ
13-พ.ค.-2561
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เคียงข้างอย่างรู้ใจ ใส่ใจอย่างเชี่ยวชาญ
“หัวใจ” อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดผ่านระบบไหลเวียนเพื่อไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดความผิดปกติก็มีความจำเป็นที่ต้องรีบตรวจและรักษาให้ทันท่วงที ที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 พร้อมให้การดูแลรักษาด้านหัวใจ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานจนเชี่ยวชาญ และความพร้อมของทีมแพทย์โรคหัวใจโดยเฉพาะ เราจึงเป็นเสมือนเพื่อนรู้ใจที่ยินดีให้คำปรึกษาพร้อมรักษาและดูแลหัวใจของคุณให้แข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างปกติคู่กายคุณไปอีกยาวนาน

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
หัวใจเป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจคัดกรองเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจจึงต้องใช้ความละเอียด ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 มีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่จะครอบคลุมทุกสภาพปัญหาสุขภาพหัวใจ ด้วยเครื่องมือและนวัตกรรมการตรวจ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงจุด ที่สำคัญ... ทุกขั้นตอนจะอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย กำกับดูแลโดยแพทย์และพยาบาลชำนาญการ ตลอดระยะเวลาการตรวจจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 1. การตรวจขั้นพื้นฐาน
  • การตรวจร่างกายทั่วไป ซักประวัติ ตรวจวัดน้ำหนัก ส่วนสูง วัดความดันเลือด การจับชีพจร ดูอัตราการเต้นของหัวใจ รวมทั้งการฟังเสียงการเต้นของหัวใจว่าผิดปกติหรือไม่ เป็นต้น
  • การตรวจเลือด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) อาทิ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของโรคหัวใจที่เกี่ยวข้อง
  • การเอกซเรย์ทรวงอก หรืออาจเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ “เอกซเรย์ปอด” ซึ่งแพทย์จะใช้ในการตรวจวินิจฉัยภาวะต่างๆ เกี่ยวกับทรวงอก อวัยวะภายใน และโครงสร้างข้างเคียง เพื่อดูว่าหัวใจมีขนาดหรือรูปร่างปกติหรือไม่ เป็นต้น
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มีประโยชน์ในการคัดกรองความผิดปกติหัวใจเบื้องต้น ดูอัตราการเต้นของหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจ ตรวจหาโรคหัวใจในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเบื้องต้น เช่น หายใจลำบาก เหนื่อย หายใจสั้นหรือหายใจไม่อิ่ม เวียนศีรษะ หน้ามืด หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เป็นต้น
 2. การตรวจขั้นพิเศษ
  • การเดินสายพาน (Exercise Stress Test : EST) วิธีการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกายเพื่อนำมาแปลผลและวินิจฉัยโรค เป็นการกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น เหมือนการออกกำลังกาย เพื่อดูว่าผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบาก อาการเจ็บแน่นหน้าอก มีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติหรือไม่ เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคต่อไป
  • การอัลตราซาวด์หัวใจ (Echocardiogram : ECHO) วิธีการตรวจแบบไม่ต้องเจ็บตัว ปลอดภัย เป็นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง เพื่อดูการทำงานของหัวใจแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอ พร้อมประเมินดูว่ากล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนมีการทำงานผิดปกติหรือไม่ เป็นต้น

โรคหัวใจ ต้องตรวจวินิจฉัยให้รู้ชัด
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนของหัวใจที่ต่างกัน ทำให้โรคหัวใจมีอาการต่างกันไปในแต่ละชนิด ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆ อาทิ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคลิ้นหัวใจรั่ว เป็นต้น ที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เราพร้อมทำการตรวจวินิจฉัยในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย มีกระบวนการดูแลรักษาที่ตรงจุด ครอบคลุมทุกปัญหาโรคสุขภาพหัวใจ


ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
อาคาร 1 ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 0-2514-4141 ต่อ 1100-1101