กุมารเวช
06-พ.ค.-2561
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จึงให้ความสำคัญและใส่ใจที่จะมอบการรักษาที่ดีที่สุดให้กับ “ลูกน้อยของคุณ” โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับบริการที่ดีที่สุดภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

มั่นใจในความปลอดภัย… ด้วยการบริการตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ให้บริการด้านสุขภาพเด็กอย่างครบครัน ด้วยกุมารแพทย์และแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจรักษาและติดตามอาการป่วย โดดเด่นด้วยการบริการแบบ 24 ชั่วโมงเพราะการเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะมาเวลาใด ลูกน้อยของคุณก็จะได้พบกุมารแพทย์อยู่ประจำตลอดเวลาจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

แบ่งโซนชัดเจน… เพื่อป้องกัน “การติดเชื้อ”
ที่นี่เรามีการแบ่งแยกสัดส่วนของโซนในการให้บริการอย่างชัดเจนระหว่างโซนเด็กสุขภาพดีที่ให้บริการน้องที่มารับวัคซีน และ โซนของเด็กป่วยที่ให้บริการน้องๆ ที่มาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายในกรณีที่มีโรคระบาด หรือ โรคที่สามารถติดต่อได้ในระบบทางเดินหายใจ การอยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกัน รวมถึงสนามเด็กเล่นหรือ Play Land ของน้องๆ ก็จะมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนระหว่างสองส่วนบริการนี้

เสริมสร้างเกราะป้องกัน… สิ่งสำคัญที่เราไม่มองข้าม
นอกจากการรักษาและการบริการแล้ว โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 ยังมุ่งเป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคในเด็ก โดยให้คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อภายในโรงเรียน เช่น การสอนล้างมือ การดูแลเด็กนักเรียนที่มีอาการป่วยการสังเกตอาการ การป้องกันการติดเชื้อ และการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนเพื่อป้องกัน โรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและคุณครู เป้าหมายหลักคือ โรงเรียนที่อยู่ในย่านลาดพร้าว วังหิน รัชดา วังทองหลาง และรามอินทรา พร้อมทั้งการเข้าไปดูแลไปยังชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายโดยรอบโรงพยาบาล เพราะการดูแลสุขภาพเด็กต้องดูแลรอบด้านทั้งที่โรงพยาบาล ที่โรงเรียน และที่บ้าน ให้ครบวงจรเพราะสุขภาพเด็กต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

หอพักผู้ป่วยเด็ก แห่งใหม่ อาคาร 3 ชั้น 3
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยเด็กที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดจากคุณพ่อ คุณแม่ จึงได้ใช้ความพิถีพิถันในการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับน้องๆ ด้วยเตียงผู้ป่วยขนาดใหญ่ที่คุณพ่อ คุณแม่สามารถดูแลน้องๆได้อย่างใกล้ชิด พร้อมการตกแต่งด้วยบรรยากาศสีสัน สดใส อบอุ่นสบายเหมือนพักอยู่ที่บ้าน