ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยง "โรคหัวใจ"

โรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง ที่เป็นโรคยอดฮิตของผู้สูงวัย หลายคนคิดว่าโรคเหล่านี้ไม่ใช่โร

ไขมันในเลือดสูง..ตัวการร้ายนำสู่สารพัดโรค

ไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมากมาย ระดับไขมันในเลือดมีความสำคัญต่อการเกิดหลอดเลือดตีบตัน

ไม่เกี่ยวว่าอ้วนหรือผอม! แค่ไขมันในเลือดสูง...ก็เสี่ยงโรคหัวใจได้

ไขมันในเลือดสูง หนึ่งในสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มักไม่มีอาการแสดงชัดเจน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันไ

ความเสี่ยงของคนอ้วน…เมื่อไขมันในเลือดสูง

ไขมันที่อยู่ในร่างกายเรามาได้จาก 2 แหล่งคือ อาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันและไขมันที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นเอง ซึ่งไขมันที่อยู่ในร่างกายเราทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้น