โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากรู้เท่าทัน ป้องกันได้!

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะใครๆ ก็สามารถติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ เนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการแสดง แต่จะอาศัยอยู่ในร่างกายจนพัฒนาไปในขั้นที่รุนแรง ถึงจะมีอาการแสดงออกมา

'โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์' ... รู้ก่อน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

ต่อให้รักกันแค่ไหน แต่ก็คงไม่มีใครอยากส่งต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้คู่รัก มาทำความรู้จักกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื