ทำความรู้จัก “วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์”

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งปัจจุบันชนิด 9 สายพันธุ์ เพราะจะมีผลลัพธ์มากกว่าถึง 99%

“วัคซีน” จำเป็นแค่ไหน… กับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

ในโลกยุคใหม่ที่การเดินทางได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สิ่งหนึ่งที่นักเดินทางควรจะต้องใส่ใจนอกเหนือไปจากแผนการเดินทางท่

ทำไมถึงควรฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่อายุ 9 ขวบ

การฉีด ‘วัคซีน HPV’ ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้ได้ผลดี คือการฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ และอยู่ในช่วงวัยที่ร่างกายสร้

วัคซีนไวรัสโรต้า วัคซีนไอพีดี วัคซีนแนะนำสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า และวัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี ถือเป็นวัคซีนเสริมที่คุณหมอแนะนำให้เด็กเล็กได้รับ เนื่องจากเป็น

วัคซีนสำหรับเด็ก เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้

ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงโรคระบาดต่าง ๆ นั้นมีการพัฒนาตัวเองไปอย่างมากมาย เราจะสังเกตได้ว่า มีชื่อโรคแปลก ๆ ใหม่ ๆ

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (VARIVAX)

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

ข้อควรรู้ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5-11 ปี

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ต้องคำนึงถึงพื้นฐานสุขภาพของเด็ก โรคประจำตัว หากกังวลหรือสงสัยในข้อมู

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กที่ต้องฉีดให้ครบตามช่วงวัย

การฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กทุกคนควรได้รับให้ครบตามช่วงอายุ เพราะการฉีดวัคซีนจะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน เ

โปรแกรมวัคซีนเหมาจ่ายสำหรับเด็ก

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า สำคัญแค่ไหน?

เชื้อไวรัสโรต้า (Rotavirus) ทำให้เกิดโรคท้องเสียหรือท้องร่วงในเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 5 ขวบ ซึ่งหากเป็นแล้วเด็กมัก

สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกคลอดด้วยการฉีด "วัคซีน"

เพราะเด็กยังมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำ คุณพ่อคุณแม่จึงควรทราบและพาลูกน้อยไปรับวัคซีนที่จำเป็น โดยเฉพาะวัคซีนหลัก และยังสามารถฉี