แพ็กเกจ รักษากระดูกพรุน

ฉีดยารักษากระดูกพรุน 14,00 บาท / ตรวจหาภาวะขาดแคลเซียมและวิตามินดี 2,500 บาท

ฉีดยารักษากระดูกพรุน

สามารถจอง – จ่ายได้ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564