5 มะเร็งร้าย ใกล้ตัวผู้หญิง

ในปัจจุบันโรคมะเร็ง เป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และยังเป็นภัยเงียบที่แฝงตัวอยู่ในร่างกาย