สารอาหารสำคัญ ที่คุณเเม่ตั้งครรภ์ต้องรู้

“9 เดือนของการตั้งครรภ์” เป็นช่วงเวลาที่ให้ความสำคัญในทุกเรื่องของสุขภาพ “ลูกน้อยในครรภ์” โดยเฉพาะ เรื่องของอาหาร

อาการเเพ้ท้อง ที่คุณเเม่ตั้งครรภ์ต้องพร้อมรับมือ

ในช่วงไตรมาสเเรกของการตั้งครรภ์ อาการเเพ้ท้องคงเป็นอาการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของคุณเเม่ตั้งครรภ์ ซึ่งอาการเเพ้ท้องก็ยังส่

ฝากครรภ์เเละคลอดบุตร เรื่องสำคัญที่คุณเเม่ตั้งครรภ์ต้องรู้

การฝากครรภ์จึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจึงจะสามารถให้การดูแลคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้ในทุ