ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด 2024

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

Low Dose CT Scan โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ตรวจสุขภาพปอดด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดแบบเจาะลึก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Low-Dose Chest CT Scan

โรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการ และไม่มีข้อบ่งชี้ที่เป็นสัญญาณของโรค

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งชายและหญิง

โรคมะเร็งยอดฮิตของชายและหญิง ป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรอง

ชวนคุณผู้หญิง ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวผู้หญิงเรา ในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการแต่อาจจะชัดเจน

Best Seller 2023 ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

ทำไมถึงควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตมากที่สุด แต่เราสามารถลดสถิตินี้ลงได้ ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม “ดิจิตอลแมมโมแกรม” ซึ่งสามารถค้นหามะเร็งเต้านมในระยะแรกได้ดี ผลการรักษาจึงออกมาดีด้วย