รู้ทัน ป้องกันโรคข้อเสื่อม และโรคกระดูกพรุน

รับประทานอาหารหรือแคลเซียมและวิตามินเสริม ออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเสื่อม และโรคกระดูกพรุนในอนาคต