พิเศษ Suit Superior
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
อาคาร 1 4,200.00 600.00 1,800.00 700.00 7,300.00