ห้องรวมตามสิทธิ์
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
อาคาร 1 650.00 150.00 500.00 400.00 1,700.00