พิเศษเดี่ยว Superior (เด็ก)
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
อาคาร 1 2,900.00 600.00 1,900.00 800.00 6,200.00