07-ก.พ.-2562
เก็บตกภาพบรรยากาศงาน Thank you Party ของทางโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ที่จัดขึ้นในธีม “มนต์รักลูกทุ่ง” ให้กับตัวแทนจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ณ ห้างสรรพสินค้า CDC เพื่อแสดงความขอบคุณและความไว้วางใจที่ทุกท่านได้เลือกใช้บริการโรงพยาบาลมาอย่างเนื่องด้วยดีเสมอมาโดยมีคุณพัชชรัสสร์ วิริวิทยา ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 กล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี นอกจากนี้ยังมีการเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพลูกน้อยโดยพันเอกนายแพทย์บวร แมลงภู่ทอง กุมารแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพเด็กของโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ร่วมเสวนาอย่างใกล้ชิดบนเวที ภายใต้บรรยากาศ ที่อบอวลไปด้วยความสุข ความอบอุ่นที่ทีมงานตั้งใจมอบให้ตัวแทนทุกท่าน