06-ธ.ค.-2562

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเวชดุสิต พร้อมด้วยโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ร่วมโครงการซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อโรงพยาบาล สถานพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน ปี 2562  โดย นพ.สยาม พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการ รพ.เปาโล พหลโยธิน เป็นผู้ส่งมอบเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ แก่ นพ.พีรพงศ์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีชมพู จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย