03-มี.ค.-2563
สามารถสำรองที่นั่งการเข้าอบรม คลิก http://bit.ly/2usMaz1
ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร.02-1500-900 ต่อ 5420 , 5421