22-ส.ค.-2561
ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เครือโรงพยาบาลเปาโล ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เปิดงาน BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2018บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ นวัตกรรมการแพทย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจากกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BDMS ภายในงานได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาจากรพ.ชั้นนำของโลกมาร่วมบรรยาย แบ่งปันประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด “Excellent Healthcare Network : Medical Advances Meet Compassion” ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล