19-ส.ค.-2562
          วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ได้ทำพิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานบนอาคารทำการ

          โดยมี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ขึ้นประดิษฐานบนอาคารโรงพยาบาลเปาโล รังสิต โดยมีคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ด้วย


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต