28-ธ.ค.-2564
เปลี่ยนสถานพยาบาล “ ประกันสังคม “ ประจำปี 2565
- เปลี่ยนง่ายด้วยตนเอง
- ไม่ต้องทำเรื่องให้ยุ่งยาก
- ปลอดภัยตรวจสอบข้อมูลได้

เปลี่ยนสถานพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคมเป็น รพ.เปาโล โชคชัย 4
สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ง่ายๆ
ผ่าน 3 ช่องทางคือ
- ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
- เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านเว็บไซต์ sso.go.th
- เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect
iOS >> https://apple.co/2HkeCcG
Android >> http://bit.ly/2stv5Raโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
สถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ปี2565
สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 26,000คน

- สะดวก..จัดพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกOne Stop Service
- วางใจ..ทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาร่วมดูแล
- เชื่อมั่น..ด้วยระบบส่งต่อรักษารพ.ในเครือข่าย

เข้าถึง...การรักษา
เครือโรงพยาบาลเปาโลทั้ง 4 สาขา สามารถรองรับผู้ประกันตนได้ 500,000คน พร้อมเคียงข้างดูแลสุขภาพภายใต้มาตรฐานบริการเดียวกันซึ่งโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ตั้งอยู่ถนนโชคชัย 4 มีเส้นทางการคมนาคมที่เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ความสะดวกของการเดินทางด้วยเครือข่ายรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว สามารถเดินทางมาถึงยังโรงพยาบาลได้ง่ายและสะดวก พร้อมดูแล...อย่างเข้าใจ ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาตอบสนองคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้เหมาะสมกับอาการ พร้อมแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัย ตั้งแต่การบ่งชี้ผู้ป่วยรายบุคคล มาตรการทวนสอบและรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย มาตรฐานควบคุมยาและสารน้ำ ด้วยระบบควบคุมคุณภาพของรพ.ชั้นนำ เครือโรงพยาบาลเปาโล พร้อมดูแลด้วยมาตรฐานการแพทย์โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีการรักษาที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ทุกขั้นตอนพร้อมดูแลคุณ
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน
- เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีตามเงื่อนไขช่วงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- รับบริการทันตกรรมตามสิทธิ์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
- ส่วนลดรักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวผู้ประกันตน

เอกสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตน ที่ใช้สิทธิ์ร่วมประกันสุขภาพ
- รับสิทธิ์นอนพักห้องเดี่ยวตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02 514 4141