30-ม.ค.-2562
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้แก่ผู้ปกครองของน้อง ๆ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ในวันประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่28 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ปกครองที่มาประชุมในวันนี้ โดยมีการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจากพยาบาลวิชาชีพพร้อมกันนี้ก็ไม่ลืมที่จะนำคูปองโปรแกรมตรวจสุขภาพชุดสุขภาพดีใกล้บ้านไปแจกให้แก่คุณพ่อ คุณแม่ทุกท่าน โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมาก