16-มิ.ย.-2561

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว

“ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ Health Promotion and Education Center”

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต หนึ่งในสถานพยาบาลชั้นนำภายใต้มาตรฐานเครือข่าย BDMS พร้อมพัฒนาชุมชนย่านรังสิต-ปทุมธานี ด้วยการเปิดตัว ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ Health Promotion and Education Center ที่นำความรู้ทางการแพทย์  กายภาพบำบัด  โภชนาการ และหลักปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มาบูรณาการเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องสุขภาพที่นำเสนอผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาตนเองและคนรอบข้างให้เป็นชุมชนสุขภาพดี
ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น G โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
 • 9.00 – 10.00 : ลงทะเบียนร่วมงาน (รับประทานอาหารว่าง) เยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ  พร้อมรับสิทธิพิเศษ
 1. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน มูลค่า 1,200 บาท
 2. ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ Personalized Check-Up มูลค่า 1,000 บาท
 • 10.00 - 10.20 : พิธีกร คุณต่าย สุกานดา กล่าวต้อนรับแขกและสื่อมวลชน ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล รังสิต กล่าวเปิดงาน "ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ" และ แถลงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้
 • 10.20 - 12.00 : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้
   1. หลักการช่วยชีวิตขั้นเบื้องต้น และ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เมื่อประสบการเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาที  โดย  นพ.จิรัชย์ สอาดไพร  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ ทีม Trauma Center
   2. ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และรู้จักกับ Personalized Check-Up โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ออกแบบจากไลฟ์สไตล์ของผู้ตรวจสุขภาพเอง  โดย นพ.นรภัทร บรรจง  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
ลงทะเบียนร่วมงาน >>>คลิก<<<