10-มี.ค.-2563
มาตรการป้องกัน COVID-19
ให้คุณได้มั่นใจ และห่างไกลจากโรคระบาด


         ช่วงวิกฤตที่ไวรัส COVID-19 กำลังระบาดไปทั่วในตอนนี้ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต มีมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ใช้บริการ ให้ทุกท่านได้มั่นใจในการรับบริการจากเรา

มีขั้นตอน ดังนี้
1. ใช้ประตูทางเข้า-ออกเดียว 
         
เราจะใช้ประตูด้านหน้าทางเดียว เพื่อการคัดกรองผู้ป่วยทุกคน (หากมีผู้ป่วยที่ต้องใช้รถเข็นหรือวีลแชร์ สามารถส่งผู้ป่วยที่ประตูด้านหน้าก่อนไปที่ลานจอดรถ)


2.เดินผ่านกล้องตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนในร่างกาย

          หากท่านใดที่อุณหภูมิสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องแยกไปยังโซนซักประวัติผู้ป่วย


3.ได้รับสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจ

          หากผู้ใช้บริการผ่าการคัดกรองแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ผ่านการตรวจ Screening ให้กับท่าน

4. ล้างมือก่อนเข้าบริการที่จุดบริการน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อโรค

          เมื่อผ่านการคัดกรองด้านหน้าประตูแล้ว ผู้รับบริการทุกท่าน ตรวจล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (Alcohol gel) ก่อนเข้าโรงพยาบาลทุกครั้ง


          ด้วยความห่วงใยจาก โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต