20-ต.ค.-2563
ภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2563

          เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โรงพยาบาลเปาโล รังสิตได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทราบรมราชชนนี ขึ้น ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 6 โดยเชิญ ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ เป็นผู้เปิดกรวยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมจุดเทียนเทิดพระเกียรติฯ และคณะพยาบาลร่วมร้องเพลง มาร์ชพยาบาล กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ เยี่ยงพระกรณียกิจที่พระองค์ฯ ทรงปฏิบัติเสมอมา


ภาพกิจกรรม

 


 


 


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน