30-พ.ย.-2563
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ได้จัดกิจกรรม One Pay Check All Healthy Market ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2533 ที่ผ่านมา เพื่อแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ  "ONE PAY CHECK ALL ตรวจสุขภาพมิติใหม่ ผิดปกติตรวจซ้ำได้" ตลอด 1 ปี นอกจากนี้ยังมีเสวนาสุขภาพดีๆ ตลอด 2 วันเต็มๆ ดังนี้

28 พ.ย. 63
“ถูกไหม? ที่ต้องรอให้ป่วยก่อนถึงจะมาตรวจสุขภาพ” โดย นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ แพทย์แขนงอาชีวเวชศาสตร์ประจำ รพ.เปาโล รังสิต
29 พ.ย. 63
“ทำความรู้จัก...เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง” โดย นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์ ศัลยแพทย์ประจำ รพ.เปาโล รังสิต


ภาพกิจกรรม

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน