16-พ.ย.-2561
พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานบนอาคาร โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
                  นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ขึ้นประดิษฐานบนอาคารโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โดยมีคณะผู้บริหารแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอันเป็นมงคล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์

พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์

พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์