19-ก.ย.-2562
นพ.กวี ชินศาศวัต อายุรแพทย์ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 แพทย์เจ้าของไข้เข้าเยี่ยมคุณโอริเวอร์ บีเวอร์ นักแสดงโดยทีมแพทย์และพยาบาลให้การรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น